Regulamin

Witamy na wpina.pl!

Wpina jest usługą online, która pozwala na tworzenie internetowych tablic oraz na porządkowanie i udostępnianie pięknych rzeczy, które można znaleźć w Internecie. Wpina pozwala tworzyć własne wizualne kolekcje lub inaczej tablice oraz przeglądać tablice innych umieszczonych na wpina.pl („Wpina” lub „Serwis”).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działania serwisu Wpina prosimy o kontakt pod adresem kontakt@wpina.pl.

 1. Udostępnianie treści
  1. Treść. Wpina pozwala przypiąć i zamieścić treść w Serwisie, w tym zdjęcia, komentarze oraz inne materiały. Wszystko, co jest umieszczane przez użytkowników serwisu, w tym posty, wpiny, komentarze oraz wszelkie materiały chronione prawem autorskim w takiej zawartości nazywane są „Treścią użytkownika”. Użytkownik zachowuje wszystkie swoje prawa do materiałów zamieszczanych przez siebie.
  2. Wpina oraz inni użytkownicy będą mogli korzystać z treści innych użytkowników. Z zastrzeżeniem ustawień konfiguracyjnych konta, użytkownik przyznaje nam niewyłączną, nieodpłatną, zbywalną i podlegającej sublicencjonowaniu, licencję na użytkowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, przepinanie, modyfikowanie (np. zmianę formatu, zmianę aranżacji) i rozpowszechnianie Treści Użytkownika w serwisie Wpina.pl dla celów działania i świadczenia usługi dla Użytkownika i dla innych Użytkowników Serwisu. Serwis Wpina jest dostępny publicznie, a inni Użytkownicy mogą wyszukiwać, zobaczyć, używać i/lub ponownie przypiąć Treści Użytkownika, które są udostępniane publicznie za pośrednictwem Serwisu.
  3. Jak długo przechowujemy Treści Użytkownika?
   Po usunięciu lub dezaktywacji konta, lub po usunięciu Treści Użytkownika z konta lub tablic użytkownika, Wpina może zachować Treści Użytkownika w procesie tworzenia kopii zapasowych i archiwalnych, lub dla w celu postępowań prawnych. Ponadto Wpina oraz użytkownicy serwisu mogą zachować i wyświetlać, odtwarzać, przepinać, modyfikować, zmieniać aranżację oraz rozpowszechniać Treści Użytkownika jeżeli przepieli daną Treść do swojej tablicy.
  4. Odpowiedzialność za Treść Użytkowników:
   1. Użytkownicy serwisu. Aby serwis Wpina mógł się dalej rozwijać jako miejsce twórczej i pozytywnej wspólnoty użytkownicy powinni przestrzegać postanowień tego regulaminu. Aby zapewnić innym użytkownikom możliwość twórczego odkrywania świata musimy domagać się, aby użytkownicy korzystali z naszego serwisu tylko zgodnie z zasadami dopuszczalnego użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania Treści Użytkownika z serwisu z dowolnego powodu, które naszym zdaniem naruszają treść tego regulaminu lub są niezgodne z zasadami dopuszczalnego użycia.
   2. Osoby trzecie. Serwis Wpina szanuje prawa osób trzecich, twórców, firm i właścicieli treści, i spodziewa się, tego samo od osób trzecich. Osoby korzystające z serwisu zgadzają się, że wszelkie Treści Użytkownika, które są przesyłane do serwisu nie naruszają prawa osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, praw reklamowych lub prawa do prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania Treści Użytkownika z serwisu z dowolnego powodu, które naszym zdaniem naruszają treść tego regulaminu lub są niezgodne z zasadami dopuszczalnego użycia.
  5. Definicja praw własności intelektualnej. Kiedy odnosimy się do terminu "Prawa własności intelektualnej" w tym Regulaminie, mamy na myśli wszelkie prawa patentowe, prawa autorskie, autorskie prawa osobiste, prawa związane z reklamą, znakami towarowym, szatą graficzną i prawami do znaku firmowego, prawa do tajemnicy handlowej oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej i prawa własności.
  6. Odzew użytkowników: Cenimy sobie kontakt z użytkownikami naszego serwisu i zawsze jesteśmy zainteresowani możliwościami rozwoju serwisu Wpina.pl. Zachęcamy naszych użytkowników do zgłaszania uwag i pomysłów odnośnie działania serwisu lub o pomysłach na jego udoskonalenie („Opinie”). Przesyłając Opinie, użytkownik zgadza się, że przesłane uwagi są dobrowolne, darmowe i przekazywane serwisowi bez żadnych ograniczeń.
 2. Zawartość Serwisu
  1. Zawartość Serwisu. Z wyjątkiem Treści Użytkownika, serwis Wpina.pl oraz jest treść umieszczona w ramach Serwisu, są własnością Wpina.pl i jej licencjobiorców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, użytkownicy serwisu zgadzają się nie używać, modyfikować, powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, udzielać licencji lub w inny sposób wykorzystywać zawartości serwisu Wpina.pl bez naszej zgody.
  2. Nasza licencja dla Ciebie. Z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszego Regulaminu oraz przyjętych zasad użytkowania, udzielamy Państwu licencji na korzystanie z Usługi, w tym dostępu i przeglądania zawartości Serwisu, dla osobistego, niekomercyjnego użytku. Pozwala to na wyrażenie siebie, omawiać kwestie publiczne, tworzyć parodię i które są wyraźnie dozwolone przez regulamin Serwisu. Wpina może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym czasie i z dowolnego powodu lub bez podawania powodu. Z wyjątkiem praw i licencji wyraźnie udzielonych, Wpina zastrzega sobie wszystkie inne prawa i żadne inne prawa nie są przyznawane przez domniemanie lub w inny sposób.
 3. Polityka praw autorskich
  Wpina przyjęła i wprowadziła zasady użytkowani praw autorskich, aby dowiedzieć się więcej przeczytaj zakładkę o prawach autorskich.
 4. Korzystanie z Serwisu
  1. Kto może korzystać z Serwisu. Użytkownik może korzystać z Serwisu tylko po zaakceptowaniu Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowych przepisów. Jakiekolwiek użytkowanie lub dostęp do Serwisu przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione. Ponieważ szanujemy społeczność naszych użytkowników, usługa nie będzie dostępna dla użytkowników poprzednio usuniętych z Serwisu przez zespół Wpiny.
  2. Konta użytkowników. Założenie konta w Serwisie daje dostęp do tych usług według naszego własnego uznania. Możemy utrzymywać różne rodzaje kont dla różnych typów użytkowników. Jeśli otworzyć konto w imieniu firmy, organizacji lub innego podmiotu, a następnie (a) termin "Użytkownik" obejmuje Ciebie i reprezentowany podmiot, i (b) oświadcza, że jesteś upoważniony przedstawicielem tego podmiotu oraz poświadczasz, że podmiot zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Po podłączeniu usługi Wpina.pl z inną usługą (np. Facebook czy Twitter), dajesz nam pozwolenie na dostęp i korzystanie z informacji z tego serwisu w zakresie dozwolonym przez inną usługę, oraz do zapisywania poświadczeń logowania do tej usługi. Więcej informacji na temat rodzajów informacji, które zbieramy od usług firm trzecich znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Jednocześnie zgadzasz się nie tworzyć nazwy użytkownika lub tytułów tablic, które są obraźliwe, obsceniczne lub napastliwe w stosunku do innych osób. Zastrzegamy sobie prawo do żądania, aby zmienić swoją nazwę użytkownika lub tytuł Twojej tablicy w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według naszego uznania.
  3. Usunięcie konta. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@pinterest.com. Możemy na stałe lub tymczasowo zamknąć lub zawiesić konto użytkownika lub dostęp do Serwisu z jakiegokolwiek powodu, bez powiadomienia lub zobowiązań wobec Ciebie, w tym jeżeli według własnego uznania stwierdzimy, że konto może naruszać ogólnie przyjęte zasady użytkowania lub postanowienia niniejszego Regulaminu, lub bez podania przyczyny . Po zakończeniu korzystania z Serwisu, użytkownik jest w dalszym ciągu związany postanowieniami Regulaminu, w szczególności sekcje: 1b (Jak Wpina i inni użytkownicy korzystają z treści użytkownika), 1c (jak długo trzymamy treści), 1f (Definicja Prawa własności intelektualnej), 2a (Zawartość Wpina.pl), 3 (Polityka praw własności), 4c (Usuniecie konta), 4f (Interakcje z innymi użytkownikami) niniejszego Regulaminu.
  4. Twoja odpowiedzialność za swoje konto. Podczas tworzenia konta Wpina.pl, musisz podać nam informacje dokładne i kompletne. Pamiętaj, aby podać nam aktualne dane kontaktowe do Ciebie, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Zachęcamy do korzystania z "silnych" haseł (hasła, które wykorzystują kombinację dużych i małych liter, cyfr i symboli) dla Twojego konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania, które są podejmowane na jego koncie, i zgadza się przechowywać dane logowania do konta w sposób bezpieczny. Należy niezwłocznie powiadomić załogę Serwisu w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia dostępu do konta przez osoby niepowołane.
  5. Zmiany Serwisu. Ekipa Wpina.pl zawsze poszukuje sposobów zapewnienia naszym użytkownikom nowych, innowacyjnych funkcji i usług. Dlatego możemy, bez wcześniejszego powiadomienia, dokonać zmian w funkcjonowaniu Serwisu; dodać funkcje, przestać świadczenia usług Serwisu lub cechy usługi, dla ciebie lub dla Użytkowników oraz tworzyć ograniczenia dotyczące korzystania z Serwisu.
  6. Interakcja z innymi Użytkownikami. Prosimy pamiętać, że Użytkownicy serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi Użytkownikami. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania sporów między użytkownikami. Wpina nie ponosi żadnej odpowiedzialności za relacje między użytkownikami. Prosimy o przestrzeganie zasad, aby Wpina była miejscem pozytywnym i pełnym wzajemnego szacunku.
 5. Prywatność i bezpieczeństwo
  Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników. Użytkownicy poprzez korzystanie z Serwisu wyrażają zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych i danych zagregowanych, jak określono w naszej Polityce Prywatności. Pomimo iż staramy się zachować ochronę i bezpieczeństwo treści i konta, Wpina nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa. Korzystając z serwisu potwierdzasz, że podajesz swoje dane na własną odpowiedzialność.
 6. Niezależne Linki, Lokacje i usługi
  Serwis może zawierać linki stron internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych czy innych wydarzeń lub działań, które nie są jego własnością lub nie są kontrolowane przez Serwis. Wpina nie wspiera ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny, informacje, materiały, produkty lub usługi osób trzecich. Jeśli przechodzisz do innej strony internetowej, usługi lub treści z Serwisu, czynisz to na własną odpowiedzialność i zgadzasz się, że Wpina nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania lub dostępu do jakiejkolwiek innej strony internetowej, usługi lub treści.
Wpina w serwisie facebook